Publikinformation: Tingsryds AIF - HV71

Vi har delat upp arenan i fyra sektioner – där varje sektion agerar som en egen zon med egen ingång och egna toaletter. När du har fått din biljett ser du vilken in- och utgång just du ska använda. Detta genom att ta del av ovanstående arenamall samt läsa på din biljett vilken plats du är tilldelad.

 • INGÅNG SÖDRA A >> Om du sitter på sektion B (Börjes) eller A (Tingsryd Resort)
 • INGÅNG NORRA A >> Om du sitter på sektion D (Ica) eller C (Ekströms Möbler)
 • INGÅNG SÖDRA B >> Om du står närmast ismaskinen
 • INGÅNG NORRA B >> Om du har bokat ståplats via supporterföreningen Gröna Brigaden

När du har kommit in på din sektion kan du inte röra dig fritt i arenan då vi strikt följer de direktiv som gäller. Arenan är stängd, dvs att det inte heller går att lämna arenan för att gå ut i pauserna.

Kiosker & Toaletter

Det kommer att finnas tillgång till kiosker och toaletter i varje sektion.

Souvenirshop

Vi har vår souvenirshop öppen innan matchstart mellan 18:00-18:45 samt en halvtimme efter match. Ingång till souvenirshopen sker utifrån till höger om huvudentrén.

Parkering

På grund av byggnation av konstgräsplan, är grusplanen avstängd. Därför hänvisar vi er till parkeringen på Wasaskolan.

TV-sändning

Matchen kommer att sändas via Aftonbladet Plus - klicka här för att komma till sändningen!

Gå inte på ishockeymatchen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – se symtom nedan:

 • I det fall du insjuknar under pågående ishockeymatch måste du omgående lämna. För att underlätta eventuell smittspårning så meddelas personalen på vilken sektion och publikstol du satt.
 • Kom i god tid till arenan. Det förbyggande smittskyddsarbetet medför långsammare flöden.
 • Håll ett tydligt avstånd till varandra i kön – minst 1 meter till närmsta person.
 • Värna personalens arbetsmiljö – håll ett tydligt avstånd om minst 1 meter.
 • Planera eventuella toalett- och kioskbesök på ett sådant sätt att folksamlingar/trängsel undviks.
 • Följ och respektera de avspärrningar som finns i arenan.
 • Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Inga handskakningar eller kramar får ske.
 • Hemgång efter matchslut sker enligt arrangörens anvisningar för att undvika folksamlingar/trängsel och smittspridning.
 • Följ personalens anvisningar.

Här nedan följer symtom som medför att man stannar hemma och följer myndigheternas direktiv och rekommendationer:

 • Halsont
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Muskel- och ledvärk
 • Torrhosta
 • Feber
 • Snuva
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Diarré
 • Smak- och luktbortfall