AB TAIF:S VÄNNER AV 1923

 

AB Taifs Vänner av 1923.

 

Bakgrund.

Bolaget bildades under 2014 med målet att stärka Tingsryds AIF:s ekonomi.

 

Ägare.

Bolaget genomförde en nyemission som innebar att aktiekapitalet ökade till 1 034 000.

Antal aktieägare uppgår därefter till 81 st.

Styrelse.

Jan Bernfalk, Willy Berglund, Anna Berglund, styrelse suppl. Johan Bernfalk.