AB TAIF:S VÄNNER AV 1923

AB Taifs Vänner av 1923.

 

Bakgrund.

Bolaget bildades under 2014 med målet att stärka Tingsryds AIF:s ekonomi.

 

Ägare.

Bolaget genomförde en nyemission som innebar att aktiekapitalet ökade till 1 034 000.

Antal aktieägare uppgår därefter till 81 st.

Styrelse.

Jan Bernfalk, Willy Berglund, Anna Berglund, styrelse suppl. Johan Bernfalk.

 

Verksamheten under 2015.

Bolaget förvärvade en villafastighet från föreningen för 750 000 kronor lika med värdering av Fastighetsbyrån.

Bolaget förvärvade även köks- och restauranginventarier från föreningen för 690 000 kronor.

Båda dessa förvärv innebar skattefria kapitalvinster för föreningen.

Under året har bolaget fortsatt att finansiera lös egendom åt föreningen såsom skridskoslipar, analysprogram, tv skärmar.

Bedrivit restaurang och PUB rörelsen i Nelson Garden Arena samt genomfört Magic T.

Bolaget har tillfört föreningen ett villkorat kapitaltillskott på 645,000 kronor.

Varit matchvärd och innehaft sargreklam.

 

Verksamheten under 2016.

Har drivit och kommer att driva Puben i Nelson Garden Arena samt ansvarat för Magic T.

Fortsatt finansiera lös egendom, fastighetsförvaltning (villafastigheten).

Kommer att fortsätta med sargreklam och matchvärdskap.