Avstämning Nyemissionen!

27 november 2020 12:00


Det har nu gått några dagar sedan vi startade nyemissionen i Tingsryds Hockey AB.

Vi kan så här långt konstatera att vi fått en bra start och hittills har vi fått in 1.737.000:-, dvs vi har nått ca 43% av vår målsättning.

-Det är glädjande att se att många aktieägare väljer att nyteckna, men även att nya aktieägare satsar i vårt bolag. Samtidigt är det dock viktigt att poängtera att vi ännu inte nått vårt mål, så hårt jobb återstår och varje nytecknad aktie är viktig för att vi ska nå den målsättning vi har satt, säger Niclas Henriksson, VD.

Teckningstiden gäller fram till den 8 december och vi hälsar även nya aktieägare välkomna att teckna aktier. Både prospekt och anmälningsblankett finns upplagt på hemsidan och vill man att vi hjälper till så är det bara att höra av sig till oss!

På allmän begäran så redovisar vi nu också hur nyteckningen utvecklas via en stapel på hemsidan.