INTERVJU MED GLADER

2 juni 2022 10:00

Vi tog ett lite längre snack med Fredrik Glader, om tidigare erfarenheter och framtiden.