Ordföranden har ordet!

20 november 2020 11:20


Det är bekymmersamma tider! Coronaviruset sprider sig med en förfärande hastighet. Jag har själv varit drabbad av Covid-19 och uppmanar alla att noga iaktta alla föreskrifter som kommer från myndigheterna. Denna sjukdom skämtar man inte bort!

I likhet med många andra verksamheter drabbas TAIF hårt av pandemin. Vi blöder hela tiden. Underskottet i verksamheten säsongen 2020/21 bedömer styrelsen till drygt 6 MSEK. Vår likviditet räcker till nyår.

Vi söker alla stöd som finns. Vi permitterar anställda till en nivå där det inte längre är möjligt att bedriva en meningsfull verksamhet.

Detta räcker inte! Vi måste be ägarna, såväl nya som gamla, att köpa aktier i den nyemission som startar nu.

Styrelsen har gjort bedömningen att det behövs ca 4 000 000 kr i nytt ägarkapital för att ta oss in säsongen 21/22.

Pengar som betalas in i nyemissionen sätts in på särskilt konto. Om vi inte når dessa ca 4 000 000 kr så återbetalas pengarna. Men då är det nog dessvärre slut med hockey på elitnivå i Tingsryd.

Om alla anstränger sig så mycket man kan så går det absolut att ta TAIF igenom denna Coronaorsakade situation!

Vi kan ju inte låta denna kulturbärande och samhällsviktiga verksamhet bara gå under! Tre år före sin 100-årsdag!

Ett antal gamla och nya aktieägare har anmält att de vill delta i emissionen. Det är glädjande och hoppingingivande.

Ett prospekt har i dagarna skickats till samtliga aktieägare per post och för nya aktieägare, vänligen klicka på länken nedan så kommer ni direkt till prospektet.

Klicka här för att ta del av vårt Prospekt!

Klicka här för att ta del av Anmälningsformuläret!

Med TAIF-hälsningar

Tingsryds Hockey AB/ Tingsryds AIF

Jan Pyrell

Styrelseordförande