Charlie Dodero bryter sitt kontrakt

26 november 2018 14:36


Charlie Dodero lämnar Tingsryds AIF och avbryter sitt kontrakt med omedelbar verkan. Det är ett beslut som vuxit fram och anledningen är av privata skäl.