Svenska Spel

Valberedningen välkomnar nomineringar inför kommande årsmöte!

Publicerad: 2017-03-24 10:09

Förberedelserna inför kommande årsmöte är igång och valberedningen välkomnar medlemmarnas nomineringar för val till föreningens styrelse. Dina förslag behöver vara valberedningen tillhanda senast den 30/4-17. Välkommen att kontakta oss!

 

Med vänliga hälsningar

Tingsryds AIF´s valberedning:

Fredrik Heinwall, elseras1@hotmail.com, 070-305 75 39

Mats Malmhav, icabutiken@hotmail.com, 0708-495 509

Niclas Rungegård, rungegard@live.se, 070-367 26 36

 
Daniel Wallin
 

Copyright © 2015 Tingsryds AIF

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB