Ett stort tack till Anders Rungegård och Henrik Risberg

29 juni 2018 17:52


På gårdagens årsmöte så stod det klart att det blir en del förändringar gällande några styrelseposter. Detta innebär bland annat att vår kassör Anders Rungegård och vår styrelseledamot Henrik Risberg lämnar sina poster. Vi vill rikta ett stort tack för den tid och det fantastiska engagemang som ni har bidragit med till vår förening. Anders kommer att ta en annan roll och är numera suppleant i den nybildade bolagsstyrelsen. Vi återkommer självklart med en närmare presentation av de nytillträdda styrelsemedlemmarna inom kort.