Framflyttad betalningsdag för er aktieägare

3 maj 2018 14:04


<span class="fbPhotosPhotoCaption" data-ft="{"tn":"K"}" id="fbPhotoSnowliftCaption" tabindex="0">Som en konsekvens av att vi förlängde teckningstiden så stördes postgången av 1:a maj. Ni bör därför erhålla era teckningsbeslut idag. Vi har med anledning av detta beslutat att framflytta sista betalningsdag till den 9:e maj. Vi ser självfallet gärna att ni betalar in omgående oavsett. Med vänliga hälsningar //Tingsryds AIF