Beslut extrainsatt årsmöte

13 februari 2018 09:06


Igår på vårt extrainsatta årsmöte så togs ett enhälligt beslut om att göra dom stadgeändringar som krävs och ge styrelsen mandat att driva en bolagisering framåt. Mer information kommer inom kort.