Valkompass ur ett TAIF-perspektiv

31 augusti 2018 16:16


Idag har det gått ut en Valkompass ur ett TAIF-perspektiv till samtliga partier i kommunen. Det är 4 öppna frågor som ställs, vi hoppas att samtliga partier svarar och vi kommer att publicera dessa svar på torsdag.

Tingsryds AIFs framtid berör en stor del av befolkningen och näringslivet i kommunen. Vi sätter barn och ungdomar i rörelse, vi drar in stora skatteintäkter till kommunen, vi bidrar till en stor del av besöksnäringen, vi marknadsför kommunen nationellt och vi tillhandahåller en fantastisk mötesplats som ger många kommuninvånare en större mening med vardagen. Få kommuner av Tingsryd kommuns storlek har en sådan tillgång.

Svar angående hur våra politiska representater värdesätter Tingsryds AIF bör lyftas fram så att de röstberättigade i kommunvalet kan ta hänsyn till dessa ställningstaganden när de ska rösta den 9:e september.

Vi vill också rikta ett tack till den engagerade supporter som tagit detta initiativ.